Mengapa Mesti Kembali kepada ISLAM...

| |


Umat Islam hari ini lebih suka membuat tafsiran dan penilaian terhadap Islam dengan hanya berpandukan kepada akal fikiran mereka yang sangat terbatas. Maka di sana begitu banyak tanggapan-tanggapan negatif ditampalkan kepada Islam sehingga Islam sebenar yang turun kepada Nabi SAW terlindung dek tampalan-tampalan tadi. Apatah lagi berada pada zaman kebebasan berfikir sehingga akal fikiran menjadi asas dalam setiap tindakan mereka termasuk dalam perkara-perkara tetap yang berkaitan dengan agama.

Sebahagian dari mereka menganggap masyarakat akan menjadi mundur dan negara akan kembali menjadi miskin apabila Islam memerintah seolah-olah di suatu sudut yang lain mereka hendak menampakkan ada kelompangan dalam Islam yang turun daripada Allah SWT. Inilah merupakan jarum-jarum yang sangat halus yang melanda umat Islam hari ini. Sedangkan di dalam Al-Quran jelas menyebutkan tentang kesyumulan Islam ;

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Kuredhai Islam menjadi agama bagimu..”
(Surah Al-Maidah : 3)

Barangkali mereka yang mengatakan sedimikian terlupa tentang sejarah penubuhan negara Israel. Negara Israel  ditubuhkan atas prinsip agama yang tulin tetapi tiada siapa yang mengatakan negara Israel akan mundur kerana didirikan atas prinsip agama sebaliknya Negara kapitalis barat memberi pula pengikitirafan kepada Israel sebagai sebuah model perlaksanaan demokrasi sejati.[1]

Islam yang datang kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang sangat sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Mereka lebih cenderung mengambil Islam yang boleh disesuaikan dengan kehidupan mereka.

Bekas Presiden Tunisia, Habib Burgaiba dalam menggubal undang-undang mewajibkan umat Islam bekerja di dalam bulan puasa suatu ketika dahulu memanggil para ulama’ untuk mengkaji tentang keharusan berbuka puasa bagi yang bekerja nanti. Ulama’ tersebut mengatakan tidak ada keharusan untuk berbuka bagi yang bekerja di dalam bulan puasa maka ditolaknya ulama’ tadi dan dipanggil ulama’ yang lain pula. Ulama’ yang lain tersebut mengatakan harus berbuka maka ulama’ ini terus mendapat pengiktirafan daripada Habib Burghaiba.[2]

Apa yang berlaku hari ini adalah kelemahan umat Islam memahami agama Islam itu sendiri. Kegagalan ini akan membawa kepada kegagalan mereka membezakan tujuan dan cara, antara dasar-dasar hukum dengan cabang-cabangnya. Islam bersifat dengan sifat thabat dan murunnahThabat pada perkara prinsip seperti dalam soal akidah, akhlak hukum-hukum qat’ie dan murunnah pada perkara hukum-hukum syariah yang lain yang memerlukan kepada ijtihad, tajdid dan membolehkan adanya perbezaan pendapat.

Sewajarnya umat Islam meyakini hanya Islam solusi kepada permasalahan hari ini, bukan pada sosialisma, nasionalisma mahupun sekularisma. Allah SWT menyebutkan di dalam Kitab Suci Al-Quran ;

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”
(Surah An-Nisa’ : 59)

Hanya mereka yang benar keimanan mereka kepada Allah SWT dan Hari Akhirat yang akan mengambil Islam sebagai penyelesaian kepada masalah umat hari ini. Tidak ada dolak dalik lagi. Tidak ada alasan Islam tidak sesuai dengan realiti malah sepatutnya kitalah yang menyesuaikan realiti yang ada dengan Islam. Melaksanakan Islam di segala sudut adalah kewajipan bukan suatu pilihan.

“Sama ada dilihat dari logik ‘aqidah atau logik sejarah atau kenyataan (realiti) , hukum-hukum Islam mesti dilaksanakan dan tidak ada jalan selamat bagi kita melainkan kembali kepada Islam”[3]

Hendaklah benar-benar memahami Islam daripada takrifan berpandukan  kepada Al-Quran dan As-Sunnah, barulah kefahaman dan tindakannya betul berada pada landasannya dan tidak mudah diselewengkan oleh musuh-musuh Allah SWT.

Islam juga adalah agama yang sangat menekanakan konsep keadilan yang sebenar yang tidak ditawar dalam agama lain-lain. Kisah Syurih al-Kindi, seorang hakim yang bijaksana yang mengadili kes yang berkaitan Amirul Mukmin, Saidina Ali RA. Saidina Ali RA mendakwa seorang Yahudi telah mencuri baju besi beliau. Qadhi Syurih bertanya saksi dan Saidina Ali RA mengatakan tidak ada yang mengetahui tentang baju besi melainkan anaknya. Anak tidak boleh menjadi saksi kepada bapanya maka Saidina Ali RA kalah dalam kes tersebut meskipun beliau seorang Amirul Mukminin. Sejarah dunia mana lagi yang pemerintahnya kalah dalam perbicaraan mahkamah sebegini apatah lagi dalam keadaan kuasa ditangannya? Tidak ada melainkan keadilan ini hanya ada dalam Islam!


[1] Pendidikan Harakiyyah Islamiyyah, Said Hawwa ; 91.
[2] Agama & Perjuangan, Tuan Guru Ust Fadzi Noor ; 53.
[3] Kata-kata Dr Yusuf Al-Qardhawi yang direkodkan dalam Buku Akidah & Perjuangan, Tuan Guru Ust Fadzil Noor.

Bersama sebarkan dan sila tinggalkan kritikan anda | Design by : SeutasTasbih Blog
Posted by (Ir) Muhammad Hafiz b Mansor on 00:48. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

0 comments for "Mengapa Mesti Kembali kepada ISLAM..."

Leave a reply